مقالات

آذر ۴, ۱۳۹۶

سلام-دنیا

شهریور ۷, ۱۳۹۶

توریسم به چه معناست؟

به نقل از سازمان جهانی جهان گردی توریسم پدیده ای اجتماعی، فرهنگی، تجاری بوده، که مستلزم جابجایی مردم به مکانی غیر از محل سکونت و کار […]
شهریور ۷, ۱۳۹۶

تخت جمشید

نخستین بار کاوش های ارنست هرتسفلد آلمانی پنجره ای رو به اسرار دو هزار و پانصد ساله ی کاخ ها و بناهای امپراطوری بزرگ هخامنشی گشود. […]
شهریور ۷, ۱۳۹۶

تور ، عناصرو انواع آن

طبق تعریف سازمان جهانی جهان گردی تور به سفر از قبل تعیین شده اطلاق می گردد که توسط آژانس تهیه و در اختیار گردشگر قرار می […]